فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بروایت تصویر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »