اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیش به سوی اعتصابات سراسری کارگری- شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »