اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نه تنها خوزستان بلکه تمام ایران اسیر این رژیم فاسد و غارتگر است

قریب به شش روز است که تمامی شهرهای خوزستان آوردگاه مردم به جان آمده از ظلم و بیداد و رژیم فاسد و ددمنش جمهوری اسلامی است. اعتراضاتی که با مشکل کمبود آب کشاورزی و آشامیدنی شروع شد که حاصل عملکرد رژیم است و اکنون یه مقابله با کل نظام رسیده و مردم صریحا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شده اند. هر آنچه از ویرانی و فقر و فلاکت در چهار گوشه ایران نظاره گریم تنها نتیجه چهار دهه سلطه قرون وسطایی و غارتگرانه جمهوری اسلامی بوده و در این راستا همواره کوشیده با ایجاد اختلاف بین اقوام مختلف از آب گل آلود ماهی مقصود را بگیرد. به همین منظور در این روزها شاهدیم در فضای مجازی و واقعی جیره خوران حکومت سعی در ایجاد جنگ حیدری نعمتی دارند و جنجال به راه انداخته اند که علت خشکسالی و بی آبی خوزستان، انتقال آب از سر شاخه های کارون به مناطق مرکزی و اصفهان و یزد و قم است تا بدین طریق اقوام مختلف را روبه روی هم قرار دهند اما مردم فهیم خوزستان با شعار ” جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم ” نشان دادند که حاضر نیستند با این سناریوی ریاکارانه و رذیلانه رژیم همراهی کنند و به درستی دریافته اند که دشمن واقعی آنها و همه اقوام ایران جمهوری اسلامی است.

کارگران و زحمتکشان ، جوانان آگاه و مبارز :

بر ماست که با درک درست از وضعیت مردم رنجدیده و تحت ستم خوزستان به یاریشان بشتابیم و در همراهی با فریاد دادخواهانه شان خیابانهای شهرهای ایران را به میدان نبرد علیه مزدوران سرکوبگر رژیم بدل کنیم و همه باهم در همه ایران یک صدا فریاد ” مرگ بر جمهوری اسلامی ” سر دهیم. بی شک هر چقدر بتوانیم در نقاط مختلف با اعتراضات خیابانی نیروهای سرکوبگر رژیم را به چالش بکشیم از توان رژیم برای تمرکز نیروها در سرکوب توده ها در خوزستان کاسته خواهد شد و دیگر نخواهد توانست مزدوران خود را برای سرکوب به خوزستان گسیل کند، کاری که در روزهای اخیر با اعزام تعداد زیادی پلیس ضد شورش و یگان ویژه از تهران و البرز انجام داد و برای جلوگیری از بروز اعتراضات دراین دو استان به تعطیلی شش روزه متوسل شد. باید بدانیم آنچه مردم خوزستان و بلوچستان و کردستان و…. فریاد می کنند درد مشترکی است که فقط با اتحاد و همبستگی و همدلی تمام اقوام و تمام مردم ایران درمان خواهد شد و سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در قیامی فراگیر و توسط توده های مسلح ، تنها راه درمان آن است .

سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم 

کمیته ایالتی تهران 30/4/1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »