اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اختصاصی برای رفقا در اتحاد فداییان کمونیست

‘ستاره سرخ’

ما به زندگی پس از مرگ اعتقادی نداریم ؛ ما به زندگی “پیش از مرگ” معتقدیم.

ما میکوشیم به میلیونها نفر انسان که زندگیشان مترادف با مرگ است ، “حیات” را برگردانیم.ما از مرگ هرروزه ، از مُردن قبل از مردن خسته ایم ؛ از آرزوی حداقل ها خسته ایم ، از جنگ برای بقا خسته ایم …

ما سلاح خلع سلاح شدگانیم ، صدای بی صدایان ، توان ناتوانان ، ما امیدِ ناامیدانیم ، فریاد ِکودکان کار ، اعتراضِ زنان بی سرپرستیم ، غرش کارگران خسته ، نعره ی دهقانان بی چیز ، ما عظمت نیروی کاریم ، آرمان خواهان تاریخیم ، جان بر‌کفان عدالت ، مبارزان راه آزادی ؛

 “فداییان کمونیست”…

 

 

‘ستاره سرخ’

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »