مرور رده

اعلامیه های کمیته آذربایجان

یاداشت سیاسی اؤیرنجی: نقش جنبش دانشجویی آذربایجان در سیر تکاملی حرکت ملی آذربایجان جنوبی

یاداشت سیاسی اؤیرنجی: نقش جنبش دانشجویی آذربایجان در سیر تکاملی حرکت ملی آذربایجان جنوبی زمانی که صحبت از یک جنبش و حرکت مستقل با هویت خاص خود میشود در نظر گرفتن دو مسئله امری اجتناب…
ادامه مطلب ...

یک سند ارزشمند تاریخی پیام اتحادیه کارگران ایران به کارگران آذربایجان به مناسبت اول ماه مه – ده…

يک سند ارزشمند تاريخي پيام اتحاديه کارگران ايران به کارگران آذربايجان به مناسبت اول ماه مه – ده ارديبهشت ١٣١٠ «محو باد اصول و قوانين استبدادی حکومت... و مجلس او! محو باد فشار…
ادامه مطلب ...

بیانیه مجمع دانشگاهیان آذربایجانی در خصوص احکام صادره برای فعالین ملی و مدنی آذربایجان

بیانیه مجمع دانشگاهیان آذربایجانی در خصوص احکام صادره برای فعالین ملی  و مدنی آذربایجان طی هفته های اخير جمعی از فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان با اتهامهای تبلیغ علیه نظام جمهوری…
ادامه مطلب ...

این مصاحبه بمناسبت چهارمین سالگرد اعتراض عمومی مردم اذربایجان دولت جمهوری اسلامی به توده های ترک…

این مصاحبه بمناسبت چهارمین سالگرد اعتراض عمومی مردم اذربایجان دولت جمهوری اسلامی به توده های ترک زبان با رفیق نادری صورت میگیرد. به برخورد نژاد پرستانه نشریه ایران ارگان سئوال رفیق…
ادامه مطلب ...
Translate »