اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد رویداد نگران کننده شهر نقده

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 

روز شنبه ۱۶ مرداد به دنبال کشمکش شخصی، فردی به اسم فردین ابراهیمی از کرد زبانان شهر نقده متاسفانه به قتل رسید و فرد دیگری به اسم کمال محمدی نیز زخمی میشود. بنا به اخبار منتشرشده، فرد قاتل رضا نام دارد وازمزدوران محلی سپاه و ترک زبان می باشد.

مردم شهرنقده و عمدتا کرد زبانهای ساکن شهر دراعتراض به این جنایت و احتمال اعمال نفوذ مقامات قضایی و نظامی این شهردر پرونده این جنایت، در خیابان پیرانشهر شهر نقده مقابل کلانتری با شعارهای ضد حکومتی به این جنایت اعتراض می کنند.

این اعتراض بمدت چند ساعت ادامه پیدا می کند و جوانی به اسم محمد علیزاده توسط شلیک مستقیم نیروهای سپاه و گارد ویژه کشته و تعدادی دیگر از جوانان معترض نیز زخمی می شوند.

در شرایطی که جامعه ایران دستخوش تحول است و هر روزاعتراض و نارضایتی مردم علیه جمهوری اسلامی گسترش پیدا می کند، بنا به اخبارمنتشرشده به دنبال این جنایت، تعدادی از ناسیونالیست های ترک با حمله به مغازه های کرد زبان شهر و نفرت پراکنی علیه مردم کرد زبان به فضای کینه و نفرت قومی دامن می زنند. عامل اصلی این جنایت، جمهوری اسلامی و مقامات محلی وابسته می باشند .

در شرایط کنونی با توجه به فضای اعتراضی و نفرت عمومی از رژیم جمهوری اسلامی، حکومت و مزدوران محلی آن تلاش می کنند که برای تفرقه و دودستگی میان مردم، به کینه و کشمکش ملی که مطلوب جمهوری اسلامی برای بقای ننگینش است دامن بزنند. متاسفانه در شهر نقده در بهارسال ۵۸ به مدت چند روز و اساسا به تحریک ملاحسنی امام جمعه جنایتکار جمهوری اسلامی در ارومیه، جنگ چند روزه کرد و ترک را راه انداختند. به دنبال آن، قتل عام مردم بیگناه “قارنا و قلاتان ” دوباره با تحریک ملاحسنی مرتجع و همچنین دامن زدن به کینه و نفرت قومی میان مردم توسط مزدوران سپاه صورت گرفت. این جنایات، هنوز از حافظه مردم پاک نشده است.

امروز نیز رژیم جمهوری اسلامی که به طرف سرنگونی میرود، برای ادامه بقا از این ابزار برای تفرقه و دودستگی وسرکوب مردم قطعا استفاده می کند.

نباید اجازه داد که فجایعی از این دست دوباره تکرار شوند. مردم باید هوشیار باشند که این واقعه به ابزاری در دست ناسیونالیست های “ترک و کرد” برای باد زدن کینه و نفرت قومی میان مردم تبدیل نشود. تکرار آن تاریخ و این وقایع فقط به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر مردم تمام خواهد شد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست این جنایت را محکوم می کند، مسببین ایجاد چنین وضعیتی باید مجازات شوند. ما از مردم و آزادیخواهان شهر نقده میخواهیم، که هوشیار باشند، درشرایطی که مردم برای مقابله با رژیم جنایتکار اسلامی بیشتر از هر زمانی به همدلی و اتحاد و همبستگی نیاز دارند اجازه ندهند مسائل قومی و ملی به ابزاری در دست جمهوری اسلامی برای تفرقه و تضعیف مبارزات متحدانه مردم تبدیل شود. مردم شهر نقده اعم از “کرد و ترک زبان” شهروندان متساوی الحقوق، دارای منافع و درد مشترک و درمقابل یک دشمن مشترک یعنی جمهوری اسلامی قرار دارند و باید تمام توان و نیروی متحد خود را برای خلاصی از زندگی پر از فلاکتی که رژیم سرمایه داری اسلامی برای مردم محروم ساخته است بکار گیرند. انتظار از صف انسانهای آزادیخواه و برابری طلب شهر نقده این است که بیشترین تلاش را برای ایجاد همدلی و همبستگی میان مردم به بکار بگیرند.

زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردمان نقده

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

۱۰ اوت ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »