اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

دانش آموزان

بیانیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

فایل صوتی امسال برخلاف معمول که مدارس در اول مهرماه بازگشایی میشوند، رژیم اسلامی ایران سال تحصیلی 1400-1339 را در میانۀ شهریور و در دل بحران کرونا آغاز کرده است و این در حالیست
ادامه مطلب ...

بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی۹۸-۹۹

دانش آموزان،دانشجویان ،آموزگاران واستادان    اول مهر فرامیرسد ومیلیونها نفر از جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش و بمنظور تامین آینده ای بهتر، راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند. کار…
ادامه مطلب ...