مرور رده

مطالب ادبی و هنری

آن گوزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای عاشق

ادبیات روح یک ملت است که بی در زمان است و سیال.در سطح تاریخ جاریست.داستان،زبان مشترک نسلهایی است که در امتداد صف سالها و قرن ها ایستاده اند،زبانی که آنکه در ابتدای صف ایستاده بوسیله…
ادامه مطلب ...

آن گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شدگـــــــــــــــــــــــــــــان…

می گویم چیزی در جهان ترسناک تر از گم کردن عزیزی هست؟ آن هم برای همیشه؟ فکر نمی کنم.. این هراس از گم کردگی و رنج آن مثل اینکه نه سن و سال می شناسد و نه تاریخ! در کتاب…
ادامه مطلب ...

نگاهِ سیّاره

با ياد سعيد سلطانپور از ستيغ کدامين کُهستان بهمن عشق پيچيده در من. کز زمستان اين خشکسالان آب های بهاری روان است؟ «حسن حسام» کتمان نمی کنم. من نيز از کوی «يار» گذر کرده ام و در…
ادامه مطلب ...
Translate »