اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زندانی محکوم بە قطع انگشت: تحت شکنجەهای شدید بە دزدی اعتراف کردەام

یک زندانی محبوس در زندان اورمیە کە بە قطع انگشتان دست محکوم شده می گوید در پی شکنجەهای شدید دربازداستگاه آگاهی ارومیە، بە دزدیهایی اعتراف کردە کە آنها را مرتکب نشدە است.

هادی رستمی در نامه‌ای به علی اکبر گروسی، رئیس دادگستری استان با اشاره به شکنجه خود در زمان بازداشت توسطماموران اداره آگاهی و صدور حکم ناعادلانه علیه خود و دو هم‌پرونده دیگرش بر اساس اعترافات زیر شکنجه، خواهانبررسی دوباره پرونده و لغو حکم قطع انگشتان دست شده است.

هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند در سال ٩۴ توسط پلیس آگاهی بازداشت و در سال ٩٨ بە اتهام سرقت بەقطع ۴ انگشت دست راست محکوم شدەاند. اردیبهشت امسال نیز دیوان عالی رأی صادرە را تأیید کردە.

 

هفته گذشته قاضی ناظر در زندان ارومیه با احضار هادی رستمی به وی اعلام کرده است که مسئولان با درخواست انتقالدستگاه گیوتین به زندان خواستار اجرای حکم وی در آینده نزدیک شده‌اند. خبری کە با واکنش نهادهای حقوق بشریمواجە شدە است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »