اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور

گفتاورد

شلیک نیروهای مسلح ایران به یک کولبر 16 ساله در ارتفاعات نوسود

جمعه برابر با 17 مردادماه جاری، یک کولبر 16 ساله با هویت "مبین حسینی" در کوهستان های شهرستان نوسود از سوی نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی مورد هدف تیر اندازی قرار گرفت. مبین حسینی از
ادامه مطلب ...
Translate »