اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قصه پر غصه مذهب و بخصوص تشیع ، عامل فقر و فلاکت توده ها

مسعود – تهران

کنکور امسال یکی از معضلاتی شده که به شدت بخش بهداشت حاکمیت را درگیر کرده و برگزار کردن یا برگزار نکردن آن بحث روزمره دست اندرکاران ستاد کرونا شده ، امتحانات دو ساعته ای  که میشود با رعایت فاصله ای مطمئن و به کار بست تمام امکانات بهداشتی با کمترین خطر برگزار شود ، با مخالفت های بسیاری مواجه است و هنوز هم انجام آن قطعی نیست ، ولی متاسفانه یکی از پست ترین و رذلترین روحانیون جهان تشیع به عنوان رئیس جمهور وقیحانه ندا سر میدهد و حکم میکند که مراسم عزاداری حسین باید با شکوه بسیار در تمام شهرها حتی شهرهای قرمز برگزار شود مراسمی که با انبوه جمعیت در قالب هیات و دسته های عزاداری در همه محلات آنهم به مدت حداقل ده شب برپا میشود که به هیچ صورتی حتی یک درصد امکان رعایت اصول بهداشتی وجود ندارد . اینکه شکوه راه اندازی این کارناوالها برای کسی که قرنها پیش به طمع کسب قدرتی که ارث خود میدانسته در اوج رفاه و تمکن راهی شده تا با کمترین ریسک و خطر آن را به چنگ آرد و هیچگاه قصد جنگ نداشته ، در کجاست معلوم نیست . ( مقایسه کنید با شکوه و عظمت و بزرگواری اقدام هزاران زن و مردی که نه برای کسب پست و مقام و جلال و جبروت بلکه فقط بخاطر آزادی و برابری و عدالت برای همه مردم و برچیدن بساط استبداد جان خود را فدا کردند که حسین و حسینها یک بند  انگشت آنها هم نمیشدند ) فقط از این نمد کلاهی فراهم شده تا بر سر توده ها گذاشته شود و مشتی اوباش و انگل و سربار اجتماع تحت نام واعظ و منبری و مداح از قبل آن ارتزاق کنند و بر گرده محرومان و تهیدستان جامعه سوار شوند و در پیوند تنگاتنگ با حاکمان وقت قرنها پایه های تمامی رژیمهای فاسد و جنایتکار را در جامعه محکم کنند و اینک که خود بر اریکه قدرت تکیه زده اند و معجزات مذهب را با تمام وجود لمس کرده اند  که چگونه در هر شرایط نابسامانی به دادشان رسیده است هیچگاه نخواهند گذاشت این معجزات متوقف شود . به قول جلاد کبیر ” یوم الله عاشورا است که اسلام را زنده نگاه داشته ” و اسلام سفره رنگینی گسترانیده تا این جانواران به دریدن و ارتزاق مشغول باشند پس ” باید عاشورا زنده نگاه داشته شود ” حتی به قیمت بیمار شدن و مرگ انسانهای بسیار ، رژیمی که پایه های آن بر خون بنا نهاده شده از کشتن به هر شکل ابایی ندارد ، چه باک که این خون در راه حسین باشد ! و چندین شبانه روز فوجی از جمعیت را به خود مشغول کند تا پشت بند آن اربعین برسد و رژیم مدتی فرصت یابد تجدید قوایی کرده و جانی بگیرد . هر چند همه گیری کرونا عملا بنیانهای نظام فاسد و رو به اضمحلال سرمایه داری از یک سو و شارلاتانیسم مذهبی را که جهان را ملک طلق خدا میداند ، از سوی دیگر به چالش کشیده ، این متشرعان وقیح برای دفع بلای نازل شده از طرف خدای رحمان ورحمیشان !! نسخه دعای هفتم صیفه سجادیه را تجویز میکنند تا باورهای ارتجاعی و قرون وسطایی مذهبی و شیعی را نجات دهند و با تاسف بسیار شاهدیم جریانات شارلاتانی که مدعی کمونیسم واقعی هستند و فقط به کسب قدرت آنهم به هر قیمتی می اندیشند و بدین منظور میکوشند با هوچیگری دل همه را به دست آورند و نماینده همه اقشار جامعه باشند ، جار میزنند و اسلام را به اسلام سیاسی و غیر سیاسی تقسیم میکنند در حالیکه هر گاه دین از حریم خانه خارج شد و منادی و متولیی برای خود یافت در خدمت حکام قرار گرفت . به قول مارکس  ” مذهب خوشبختی تخیلی مردم است و از بین بردنش به مثابه مطالبه خوشبختی واقعی است  ” ، و این مطالبه ایست که در حال حاضر سرمایه داران با همکاری آیات اعظام و علمای اعلام مانع تحقق ان هستند . اینک وقت آن رسیده است چشم باز کنیم و ببینیم چگونه در طول تاریخ منادیان دین و مروجان تشیع که تا مغز استخوان از فاسدترین و رذل ترین عناصر اجتماع بوده اند دنیا را برای خود برداشته اند و آخرت را برای توده ها ساخته اند ، وقت آن رسیده تا گریبان خود را از این توهمات بنده پرور رها کنیم و ریشه حیات ننگین جمهوری اسلامی را بخشکانیم .  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »