اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دور تسلسل باطل جنگ فلسطین و اسرائیل

راه سرخ.تهران

بار دیگر روز کذایی قدس فرا رسیده و بار دیگر جمهوری اسلامی فرصت یافت تا با اشک تمساح ریختن برای مردم فلسطین و قدس شریف ! با هیاهوی تبلیغاتی چند صباحی همه نابسامانی های جامعه را تحت الشعاع خبرهای این روز قرار دهد ولی واقعیت چیز دیگری است ، بعد از قریب هفتاد سال پس از شکل گیری کشور اسرائیل و دولت صهیونیستی و آغاز مبارزات آزادیبخش انقلابیون فلسطینی که خود تا مدتها ملجا و پناه انقلابیون منطقه بودند اینک  آن آرمان و آن انقلابیون فقط در تاریخ حضور دارند و آرمان آزادیبخش نوعی مشغولیاتی برای مردم فلسطین و منطقه و دکانی برای روزی رسانی به گروههای اینک مرتجع فلسطینی شده ، گروههای فلسطینی که همچنان دم از آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف ! میزنند هم اکنون به دفاتر شعباتی از دول مرتجع و جنایتکار منطقه و مجری امیال و مطامع آنها و سوپاپ اطمینان تخلیه بحرانهای درونی این کشورها هستند و با دلارهای ارسالی این دول فاسد به حیات انگلی خود ادامه میدهند . از سرزمین فلسطین هم دو منطقه کوچک در حد دو دهداری باقی مانده که عنقریب با الحاق بخشی از دره اردن به خاک اسرائیل – طبق طرح صلح ترامپ موسوم به معامله قرن – کوچکتر هم خواهد شد . سوی دیگر این صحنه رژیم صهیونیستی و جانی اسرائیل قرار دارد که حیات آن در جنگ و خونریزی و آشوب ممکن است صلح برای آن به مثابه جام زهری است که همیشه به هر طریقی از نوشیدن آن طفره میرود . بهانا وجود تهدیدهای بسیار برای حیات اسرائیل و دامن زدن به آن از طریق رسانه ها و نشریات متعدد که تامین بودجه آنها را بر عهده دارد محمل خوبی شده تا از سیل کمکهای مالی مرتب آمریکا و اروپا ذره ای کاسته نشود در اصل حاکمیت جنگی اسرائیل با این درآمدها امکان حیات دارد پس لازم است همیشه جو جنگ و تهدید و وجود دشمن برقرار باشد و نکته جالب این است که دراین مقوله با جمهوری اسلامی ایران کاملا هم نظر هستند و طی این سالها برای این منظور اشتراک مساعی بسیار داشته اند و خدمات متقابلی به یکدیگر انجام داده اند ( کمکهای تسلیحاتی و فروش سلاحهای سبک به جمهوری اسلامی در دوران جنگ که در تقویت بنیه نظامی ایران و تداوم جنگ بسیار موثر بود را نباید فراموش کرد ) . در اصل در منطقه خوانی گسترانیده شده که حکام جانی منطقه و مزدوران و جیره خوران رنگارنگشان بر سر آن به دریدن یکدیگر مشغولند ، خوانی که از ثروت و دارایی توده های محروم منطقه بر پا شده و سهم آنها تنها نظاره گری بر این چپاول است و همه شعارهای آرمانی و آزادیبخش دینی و ملی فریبی بیش نیست .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »