اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سرمایه داری یعنی بربریت

منتشر شده در نشریه راه سرخ

خبر کوتاه بود و بی نهایت دردناک ” عمران ” کارگر حفاظت میدان نفتی یاد آوران هویزه به دلیل تنگنای مالی خود را حلق آویز کرد ” خبری که هم زمان خون را به جوش و اشک را به چشم آورد . چرا کارگری برای 500 هزار تومان مساعده که درخواست کرده بود و ندادند خود را دار زد ؟ ، چرا جانبازی به دلیل دریافت نکردن حقوق و مزایایش خود سوزی میکند ؟ ، چرا زن مسنی که میخواسته جلوی ویران کردن آلونکش توسط لودر ماموران شهرداری را بگیرد سکته میکند و جان میدهد در حالیکه ویلای چند هزار متری شبنم نعمت زاده دختر وزیر صنایع را چند کارگر با قلم چکش وتیشه اقدام به تخریب میکنند و نهایت با تخریب دیوار یک بالکن خاتمه میابد  ؟ ، چرا اکبر طبری معاون لاریجانی که متهم به کار چاقکنی و دریافت رشوه های کلان است که یک قلم کوچک رشوه دریافتی اش 65 میلیارد تومان است با وقاحت و اعتماد به نفس بالا  در دادگاه فریاد میزند و میگوید ” انها دوستان من بودند من لب تر کنم پول میدهند و سند به نامم میزنند ” . چرا رومیناها در طالش و کرمان و کرج و آبادان مانند مرغ سر بریده میشوند به قتل میرسند به آتش کشیده میشوند ؟ چرا چند مهاجر افغان که فقط به امید کسب درآمدی برای تامین معاش خانواده شان مشقت و خطر عبور از مرز را به جان میخرند و در اینجا خودرو حامل آنها با شلیک پلیس به آتش کشیده میشود و چند نفر زنده در آن میسوزند ؟ چرا تعدادی از مهاجرین افغان بعد از دستگیری توسط مرزبانان ایرانی و ضرب و شتم توسط آنها به هلیل رود افکنده میشوند و به غرق شدن شانزده نفر میانجامد ؟  همه این جنایات در ایران و در روزهایی اتفاق میافند که به دلیل مرگ فجیع یک سیاهپوست بدست پلیس در آمریکا قریب بیست روز در اغلب شهرهای آمریکا و اروپا شاهد تظاهرات معترضین خشمگین علیه تبعیض نژادی هستیم ولی چرا برای مرگ فجیع قریب بیست افغان به دست پلیس وحشی ایران که تبعیض نژادی آشکار است هیچ صدایی بلند نمیشود ؟ چرا برای مرگ دلخراش رومیناهای بسیاری که طی این سالها در ایران رخ داده و تبعیض جنسیتی آشکار است هیچ صدایی بلند نمیشود ؟ چرا برای مرگ دردناک عمرانهای بسیاری که به دلیل سالها فقر و گرسنگی تحمیل شده بر کارگران و تمامی مزد بگیران توسط سرمایه داران ، پایان دادن زندگی خود و خانواده شان را تنها راه می بینند و تبعیض آشکار طبقاتی است صدایی بلند نمیشود ؟ و چراهای بسیاری دیگر که  تنها یک پاسخ دارد ، وجود رژیم پلید جمهوری اسلامی است که قریب چهل سال همواره کوشیده با استفاده از تمام امکانات تبلیغاتی و رادیو و تلویزیون با مدیریت افکار توده ها ، بی تفاوتی ، سرخوردگی ، تسلیم و دم غنیمتی زندگی کردن را الغا کند و عملا از عقوبت اعمال جنایتکارانه خود به راحتی بگریزد و مماشات مجامع و دول جهان موجب جری تر شدن  آنها در دست یازیدن به این اعمال شنیع شده است . سکوت در برابر این همه بی عدالتی و فقر و ستم و استبداد و تبعیض بس است . باید این رژیم فاسد با تمامی اعوان و انصارش را وادار به پاسخ گویی کرد ، باید تاوان چهل سال جنایت و غارت و چپاول را بدهند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »