اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

آبان 98 تحولی حماسی در پیکار توده ها علیه رژیم جمهوری اسلامی

یک سال از قیام حماسی آبان گذشته است قیامی که با کشته شدن قریب به 1500 تن بعضا کودک توسط مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی و دستگیری و به اسارت بردن بیش از هشت هزار نفر موقتا خاموش شد ولی نقطه عطفی در تاریخ چهل و دو ساله مبارزه بر علیه این رژیم ددمنش رقم خورد اینبار کسانی به خیابانها آمدند که کارگزاران رژیم همواره از شورش آنها نگران بودند و تاکید میکردند چنانچه گرسنگان و پا برهنگان به خیابان بریزند کاری نمیتوانیم بکنیم، گرسنگانی که  در طی چند روز چنان گوشه ای از عزم و اراده و قدرت خود را نشان دادند و چنان هراسی به جان حاکمان انداختند که بعد از اعمال جنایتکارانه دهه شصت بار دیگر به خونریزی و جنایت علنی روی آوردند و با شلیک مستقیم و به قصد کشت صدها نفر را به خاک وخون کشیدند تا بلکه بتوانند آتش خشم و کین توده ها را که بنیانهای رژیم را نشانه گرفته بود خاموش کنند ولی زهی خیال باطل، آنچه موجب شعله ور شدن این آتش شده خود رژیم و تمامی اعوان و انصارو تمامی جناحهای آن است که چنین زندگی فلاکت باری، چنین فقر و گرسنگی و بی خانمانی و فسادی، چنین نابرابری و بی عدالتی و استبدادی را برقرار کرده است. این آتش خاموش نخواهد شد جز با سرنگونی و مرگ جمهوری اسلامی، چنانکه در آبان 98 کارگران و زحمتکشان و جوانان  در بیش از دویست شهر یک صدا فریاد ” مرگ بر جمهوری اسلامی ” سر دادند و بدین طریق فصل جدیدی گشودند . اینک بعد از یک سال و با تشدید بحران اقتصادی و افزایش وحشتناک بیکاری و تورم و فقر توده ها همه بخشهای سرمایه داری هراسان از فوران آتشفشان خشم و کین توده ها به تکاپو افتاده اند ، جمهوری اسلامی در کنار سازماندهی و مجهز کردن نیروهای سرکوبگرش در پی آن است  با بهره برداری از بیماری کرونا که خود عامل اصلی شیوع گسترده آن بوده با پخش اخبار راست و دروغ  و هر چه بیشتر درگیر کردن مردم با این بیماری تمامی اذهان را مشغول کند به این امید که در انتخابات آمریکا دمکراتها بر سر کار آیند و طبق قولی که داده اند ناجی آن شوند، بخش دیگری از سرمایه داری که نام اپوزسیون بر خود نهاده اند نگران از آینده مناسبات سرمایه داری در ایران که در صورت قیام فراگیر توده ها و ناتوانی رژیم در مهار انقلاب، با خطر جدی مواجه خواهد شد، به تکاپو افتاده اند و با فریبکاری و تبلیغات دروغین سعی در تطهیر و موجه جلوه دادن رژیم فاسد و مستبد و جنایتکار پهلوی، خصوصا برای جوانان که آن دوران را ندیده اند، تنها جایگزین جمهوری اسلامی و نجات ایران و ایرانی و دراصل نجات مناسبات سرمایه داری را بازگشت به عصر باشکوه ! و طلایی ! سلطنت معرفی کنند . در حالی که پهلوی و اسلامی فقط در نوع لباس ونوع گفتمان تفاوت دارند و هر دو یک رسالت بر دوش داشته اند و توده ها با شعار ” مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ” جوابشان را داده اند، گروهی دیگر از جیره خواران سرمایه داری هر چند اندک اما با جار و جنجال بسیار، با به سینه زدن سنگ توده ها و با رنگ و لعاب کمونیستی  و موجه جلوه دادن خود با در باغ سبز نشان دادن روابط و مناسبات به اصطلاح غربی در برابر تحجر و ددمنشی جمهوری اسلامی، به نجات سرمایه برخواسته اند . اینک وظیفه تک تک ماست که با هوشیاری و درک درست از موقعیت انقلاب و دشمنان ریز و درشت و رنگارنگ آن، این آگاهی را به درون توده ها ببریم و با سازماندهی و متشکل کردن آنها، گامهای بلندی برای متلاشی کردن صف ضد انقلاب و تحقق اهداف انقلاب کارگران و زحمتکشان برداریم، بدین منظور ما فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فداییان کمونیست به تبعیت از رهبری سازمان ،  بار دیگر همه انقلابیون کمونیست را دعوت به همکاری مینماییم و دستشان را با اشتیاق میفشاریم تا درقالب یک جبهه فراگیر و ایجاد ستادی سازمانده و راهبر در داخل کشور با تقویت و سازماندهی صف انقلاب، نیرو و توان مضاعفی به مبارزات کارگران و زحمتکشان و توده های ستمدیده و فرو دست ببخشیم . بدین منظور آمادگی خود را برای هر گونه همکاری در چهار جوب اصول سازمانمان اعلام میکنیم و تمامی امکاناتمان را در خدمت شکل بخشیدن به این ستاد رهبری قرار میدهیم .

 

مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم                                                  

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران26/7/99

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »