اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

آیا در این سرزمین مرگ و نیستی و تباهی را پایانی هست ؟          

خبر کوتاه ولی بسیار بزرگ بود قاسم سلیمانی – یکی از جلادان خاورمیانه  – در عملیات نیروهای آمریکایی به قتل رسید . اینکه امپریالیسم آمریکا چرا اقدام به حذف این جانیان کرد و تنش بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ناشی از چیست ؟ و به کجا خواهد کشید ؟  از اهمیت زیادی بر خوردار نیست چرا که هر دو طرف این نزاع کارنامه پر باری از توحش و درنده خویی و جنایت دارند . آمریکا که عملا تمام دنیا را جولانگاه  سربازان جنایتکار خود قرار داده و هر گوشه دنیا خبری از مرگ و ویرانی و تباهی هست امپریالیسم آمریکا نقش اصلی را ایفا میکند و همواره اثبات کرده  تنها رسالتی که برای خود قائل است  حفظ منافع  سرمایه به هر شکل ممکن است . جمهوری اسلامی هم که نطفه اولیه آن با خونریزی و جنایت شکل گرفته ید طولایی در این راه دارد ، این رژیم پلید فقط نماد مرگ و نیستی و تباهی است کارنامه چهل ساله رژیم تنها انباشته از شکنجه ، کشتار و سربه نیست کردن ، غارت و چپاول ، ویرانی و تباهی ، نابودی محیط زیست  ، نابودی ثروت و داریهای مردم …. است .کشتار قریب به ۱۵۰۰  نفر در طی چهار روز در آبان ، تنها به دلیل اعتراض توده ها به گرانی بنزین و وخیم بودن وضع معیشت شان بهترین گواه بر رذالت و سفاکی رژیم است . سلیمانی نابکار در دوران حیاتش به هر کجا قدم گذاشت مرگ به ارمغان برد ، لاشه آن هم قریب به ۸۰ کشته در کارناوال کرمان و ۱۶۷ نفر در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در شهریار به جا گذاشت در حالی که رژیم همچنان سلیمانی و اخبارش را در بوق و کرنا کرده و در توهم پشتوانه میلیونی که با جابه جا کردن عده ای از شهری به شهری با اتوبوسها و قطار های رایگان ساخته در پوست نمی گنجد . در این سرزمین مرگ و نیستی و تباهی را پایانی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی بر اریکه قدرت تکیه دارد و هیچ راهی نیست جز بپا خواستن و قیام در برابر این همه بی عدالتی و استبداد و فساد در برابر این رژیم جنایتکار . تجمع امروز دانشجویان در برابر دانشگاه امیر کبیر وفردوسی مشهد و بابل و ساری و اصفهان و شیراز پایانی بر توهم خود ساخته رژیم و نوید فردایی روشن برای کارگران و زحمتکشان .

مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

 اتحاد فدائیان کمونیست  کمیته ایالتی تهران

       ۲۱/۱۰/۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »