فهرست

از تنبور سید قربان

از تنبور سید قربان

دنده هایمان زیر چرخدنده ها!

دندان هایمان بازیچه ی سنگ!

پاهایمان را در جاده های غیرقانونی!

حافظه ی لبریز از کابوس تلخِ هزار ماهی به شن افتاده را

اما

کجا می توانستیم بسپریم

جز دریا؟!

دستهایمان را

کجا؟

..

*

آواز هایمان اما

فراتر از قانون و چرخ و دنده است

بی جا و بی زمان نیز زنده ست

شعله فروزنده ست

بر بال آوازهایمان می پریم

بی وِبال بال

از کاکل خونالود قندیل

تا شانه ی شکسته ی آند»

از ماغ گوزن های سیاهکل

تا عقابان یاغی دالاهو

تا قصه های « ندارد*» و «دارا»

از تنبور «سید قربان»

تا گیتار «ویکتور خارا»!

 

آند: نام رشته کوهی در شیلی

از ندارد تا دارا: نام مجموعه داستانی از نویسنده کرماشانی علی اشرف درویشیان

سید قربان: اشاره به چریک دلاور فدایی سید قربان حسینی دارد که سال ۱۳۶۰ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی خون پاکش به زمین ریخته شد! سید قربان از مردم منطقه ی گوران بود و فرزند تنبور نواز برجسته زنده یاد«سید ولی حسینی».خود سید قربان نیز تنبور را خوش می نواخته است!

 

 


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*