اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ضرورت مبارزه متحد برای تامین اجتماعی همه شمول

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »