اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

pkk

مصاحبه نشریه کار با سالار حسامی درباره اوضاع کردستان و روند مبارزات توده های زحمتکش کرد درسوریه

کار : رفیق حسامی طی چندسال گذشته در عراق و سوریه تحولاتی رخ داده است که تاثیرات این تحولات درکردستان عراق ، ترکیه و سوریه به مطرح شدن مسئله استقلال در اقلیم کردستان ، شکل گیری کانتون…
ادامه مطلب ...
Translate »