فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

25 نوامبر

بمناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

یسنا احمدی قریب به ۶۰ سال پیش در چنین روزی، ۲۵ نوامبر ؛سه فعال مبارز در جمهوری دومینیکن به نام های خواهران میرابل بر علیه استبداد حاکم؛ رافائل تروخیلو بعد از اسارت در زندان و تحمل
ادامه مطلب ...