اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

۸ مارس روز جهانی زن

اعلامیه ی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

تبعیض جنسیتی و نابرابری هنوز سیمای نظم موجود جهان است! ستم برزنان و اعمال ستم بر اساس جنسیت در زندگی فردی و اجتماعی،  یک رکن اساسی نظام سرمایه داری است که نابرابری بنیادی در جامعه را…
ادامه مطلب ...