اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

۴۱ سال جنایت

پادکست سمینار شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در رابطه با مجازات اعدام و ۴۱ سال جنایت در رژیم…

سمینار شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در رابطه با مجازات اعدام و ۴۱ سال جنایت در رژیم اسلامی ایران.روز جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در شبکه اینترنتیپالتاک.🔸نسخه پادکست🎙سخنرانی بهمراه پرسش و
ادامه مطلب ...
Translate »