فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کوبا

در کوبا چه خبر است؟                         

  بعد ازظهر یکشنبه 11 جولای در یکی از محلات هاوانا به نام سان آتونیو لوس بانیو، تظاهرات اعتراض آمیزی بخاطر شرایط اقتصادی سختی که بخصوص از طی یکسال ونیم اخیر در کوبا شکل گرفته است، صورت
ادامه مطلب ...

به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبرانقلاب کوبا

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درروز25 نوامبر،پنجم آذرماه 95 چشم ازجهان فروبست. بادرگذشت فیدل کاسترو، جنبش انقلابی  ضد امپریالیستی ،وسوسیالیستی  یکی از رهبران مقاوم خود را ازدست داد .…
ادامه مطلب ...