اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کنگره هشت

پیام به همکاران، دوست‌داران وهواداران فدائیان کمونیست

همکاران، دوست‌داران وهواداران فدائیان کمونیست در داخل وخارج کشور: گرم‌ترین درودهای ما شرکت کنندگان در کنگره هشتم را پذیرا باشید در فاصله دو کنگره بسیاری ازشما دوست‌داران و همکاران و…
ادامه مطلب ...

پیام شرکت کنندگان در کنگره هشتم سازمان به فعالین کارگری و کارگران پیشرو

رفقای عزیز، همرزمان، به‌خوبی می‌دانید که بیش از یک‌صد سال است که توده‌های زحمتکش مردم، طبقه کارگر، زنان، جوانان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه برای به‌دست آوردن آزادی و عدالت و برابری مبارزه…
ادامه مطلب ...
Translate »