اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کمیته ایالتی تهران

آبان ۹۸ تحولی حماسی در پیکار توده ها علیه رژیم جمهوری اسلامی

یک سال از قیام حماسی آبان گذشته است قیامی که با کشته شدن قریب به 1500 تن بعضا کودک توسط مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی و دستگیری و به اسارت بردن بیش از هشت هزار نفر موقتا خاموش شد ولی
ادامه مطلب ...

هر شب از این آسمان ستاره ای به زیر میکشند و باز این آسمان پر ستاره ، غرق ستاره هاست

بار دیگر جمهوری جنایتکاران ماهیت پلید خود را عیان کرد، بار دیگر یکی از فرزندان دلیراین سرزمین را سر به دار کرد تا چون ضحاک حیات ننگین خود را تضمین کند. به قتل رساندن نوید اولین نبوده و
ادامه مطلب ...

اطلاعیه کمیته ایالتی تهران در پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات کارگران .

   کارگران ، زحمتکشان ، دانش جویان و جوانان آگاه و مبارز بیش از پنجاه روز است که کارگران اعتصابی هفت تپه سانت به سانت شهر شوش را برای دادخواهی و استیفای حقوق شان پیموده اند و رژیم 
ادامه مطلب ...

در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای — این دوصف را کاملا از هم جدا باید نمود       

    بنابر عللی توفیقی اجباری دست داد تا مطالبی از حزب کمونیست کارگری را بخوانم ، متعجب شدم چرا تاکنون هیچ نقد و برخوردی با مواضع و نظرات این جریان که خزنده خود را درون جنبش کمونیستی
ادامه مطلب ...

یازده اردیبهشت ، تجلی قدرت وحدت و همبستگی کارگران علیه سرمایه داران

امسال در شرایطی به استقبال  روز کارگر میرویم که نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به دلیل شیوع بیماری کرونا در بحرانی ترین شرایط دهه های اخیر قرار گرفته است . کرونا به خوبی آشکار کرد نظام…
ادامه مطلب ...