اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کشتار زندانیان دهه 60

بمناسبت بیست وهشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بیست هشت سال از  جنایت خونین قتل عام زندانیان سیاسی سپری میشود . مرداد وشهریور 67 هزاران زندانی سیاسی  وعقیدتی  که دوران محکومیت شان را درسیاهچالهای رژیم  میگذراندند به دستور جلاد…
ادامه مطلب ...

درباره خطرتکرار اعدامهای دسته جمعی

با اعدام بیست نفراز زندانیان اهل سنت کرد درصبح دوازدهم مرداد ماه  موج تازه ای از اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی آغاز شده  و همچنان ادامه دارد. سحرگاه روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1395، …
ادامه مطلب ...