اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کردستان عراق

تعرض به اپوزیسیون ایرانی دراقلیم کردستان را محکوم می‌کنیم

اخبار و گزارشات متعدد حاکی از این است که رژیم جمهوری اسلامی درتوافق با دولت عراق  قصد دارد نیروهای سیاسی کرد ایرانی در منطقه اقلیم کردستان عراق را خلع سلاح و محل اسکان آنها را به نقاط…
ادامه مطلب ...