اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

«کت و شلوار دامادی»

نگاهی به  داستان  «کت و شلوار دامادی»  نوشته ی  علی اشرف  درویشیان

در ابتدا باید یادی بکنیم از زنده یاد بهروز هاشمی که این داستان به او تقدیم شده و به نحوی تازه داماد روایتی از خود اوست.بهروز هاشمی دانشجوی پزشکی و از فعالان دانشجویی سازمانهای…
ادامه مطلب ...
Translate »