اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

کارگران یونان

کارگران یونان در خط مقدم تظاهرات علیه جنگ و ناتو

اعتراض کارگران راه آهن یونان به حمل تانک های ناتو تظاهرات و اعتراضات کارگران  یونان در بنادر مهم و خطوط راه آهن علیه جنگ و ناتو و همچنین دخالت این کشور در مانورهای ناتو همچنان ادامه…
ادامه مطلب ...
Translate »