اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

هشت مارس روز جهانی زن

دعوت به شرکت در سمینار مشترک در حمایت و همبستگی با مبارزات زنان، بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن

هشتم ماه مارس نماد مبارزۀ بین المللی زنان علیۀ هر گونه تبعیض، نابرابری، سرکوب و ستم جنسیتی در راه است. برای گرامیداشت روز جهانی زن، برای حمایت از مبارزات زنان در سراسر جهان و برای
ادامه مطلب ...

هشتم ماه مارچ( 17 اسفند) امسال روز جهانی زن را با همبستگی و حمایت از پیکار زنان در افغانستان و ایران…

علاقمندان، رفقا، دوستان گرامی!  هشتم ماه مارس نماد مبارزۀ بین المللی زنان علیۀ هر گونه تبعیض، نابرابری، سرکوب و ستم جنسیتی در راه است. برای گرامیداشت روز جهانی زن، برای حمایت از مبارزات…
ادامه مطلب ...
Translate »