اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

نیروهای چپ و کمونیست

چهارمین نشست پالتاکی اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟ سخنرانان نشست پالتاکی: ۱- سیاوش دانشور - از حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲- عباس سماکار - فعال سیاسی…
ادامه مطلب ...

سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم!

دولت ترکیه با آغاز حملات نظامی و بمباران مناطق استقرار نیروهای (پ ک ک) آتش بس شکننده ای را که از دوسال قبل میان نیروهای نظامی (پ ک ک) و ارتش ترکیه برقرارشده بود، شکست و تمام امیدواریهای…
ادامه مطلب ...
Translate »