اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

لغوزندان شکنجه و اعدام

بمناسبت دهم اکتبر روزجهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

درآستانه دهم اكتبر روز جهانی مبارزه عليه مجازات اعدام هستیم . لغوزندان شکنجه و اعدام ازجمله آرزوها وخواستهای میلیاردها انسان درسرتاسرجهان است. اززمانیکه مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی
ادامه مطلب ...
Translate »