اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

قیام آبان ماه

آبان 98 تحولی حماسی در پیکار توده ها علیه رژیم جمهوری اسلامی

یک سال از قیام حماسی آبان گذشته است قیامی که با کشته شدن قریب به 1500 تن بعضا کودک توسط مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی و دستگیری و به اسارت بردن بیش از هشت هزار نفر موقتا خاموش شد ولی
ادامه مطلب ...
Translate »