اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

قتل عام

بمناسبت بیست وهشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بیست هشت سال از  جنایت خونین قتل عام زندانیان سیاسی سپری میشود . مرداد وشهریور 67 هزاران زندانی سیاسی  وعقیدتی  که دوران محکومیت شان را درسیاهچالهای رژیم  میگذراندند به دستور جلاد…
ادامه مطلب ...
Translate »