اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

فدائی

فراخوان شماره ( 2 ) بمناسبت برپایی پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقا و یاران فدایی! نیک میدانید که حماسه تاریخی سیاهکل یک واقعه گذرا نبود و گذر زمان این مهم را بروشنی نشان داد. از خود گذشتگی و رزم یارانمان، همچنان در زمان جاریست و اینک که ستم
ادامه مطلب ...

شهیدان تیر

  بیا تا به یاد شهیدان تیرکه رفتند در پای مرگ و امیدبدان اخترانی که افروختنددل و جان به دامان صبح سپید به پا کنیم پرچم خشم و کین راپی افکنیم زندگانی نوینخروش ما برکند بنای بیداد به
ادامه مطلب ...
Translate »