اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

عباس سماکار

چهارمین نشست پالتاکی اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟ سخنرانان نشست پالتاکی: ۱- سیاوش دانشور - از حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲- عباس سماکار - فعال سیاسی…
ادامه مطلب ...
Translate »