فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

ضرورت جبهه انقلابی

تشکیل جبهه انقلابی یک ضرورت اجتناب ناپذیر

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۴ نکته ای که همواره تکرار شده و باید تکرار شود این است که در بحران عمیق و لاعلاجی که اینک  رژیم جانی جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است و قریب به
ادامه مطلب ...