اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

شکنجه واعدام

شکنجه واعدام با سرشت جمهوری اسلامی عجین است

روز شنبه  22 شهریورماه، نوید افکاری کارگرگچکار، قهرمان کشتی، و ازدستگیرشدگان اعتراضات عمومی سال 97 برغم اعتراضات وسیع درداخل وخارج کشور، بدست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد. خبراعدام 
ادامه مطلب ...
Translate »