اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

شورای همکاری

اعلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر

کارگران جهان درشرایطی به استقبال اول ماه مه میروند که هنوز از زیر فشار سیاست‌های اعمال ریاضت اقتصادی و پیآمدهای دهشتناک پاندمی کرونا، کمر راست  نکرده اند  که دولتهای سرمایه داری بار…
ادامه مطلب ...
Translate »