اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

شعر

زندگی عشقی، شعری زیبا، تلخ و ناب، نوشته ای از رفیق زنده یاد نیوشا فرهی.

“تاریخ صد و پنجاه سالۀ اخیرایران یکی از بارورترین، عبرت انگیزترین و اندوه بارترین فصول تاریخ کشور ماست. در این دوران است که مکتب خاصی در سیاست ایران آغاز میگردد و کسانی از نوع حاج
ادامه مطلب ...
Translate »