اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

#سیاهکل #جنگل #فدائی #کا

پرسش و پاسخ

متن پیاده شده چند پرسش از رفیق یدی شیشوانی بمناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه سیاهکل نظرتان درباره زمینه های شکلگیری سازمان و نقش مبارزه مسلحانه  چیست؟ درباره علل وزمینه های  تولد و…
ادامه مطلب ...