اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

سربداران

پیام به نشست حزب کمونیست ایران (م-ل-م) بمناسبت چهلمین سالگرد “قیام سربداران”

رفقا  از دعوت تان به شرکت در مراسم چهلمین سالگرد "قیام آمل" سربداران  تشکر می کنیم . در پنجم بهمن ماه 1360 درست در شرایطی که جامعه در التهاب، مبارزه و بیم و امید بسر می برد و حاکمان…
ادامه مطلب ...
Translate »