اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

زن زندگی آزادی

اهمیت مبارزه و‌ همبستگی زنان ایران و افغانستان / کلاب هاوس صدای فدائی

کلاب هاوس صدای فدائی اهمیت مبارزه و‌ همبستگی زنان ایران و افغانستان با حضور رفقا: لیدا احمد از فعالین و اعضای هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا نوشین شفاهی از فعالین سازمان…
ادامه مطلب ...

فراخوان پیوستن به اعتصاب و تظاهرات روز شنبه

کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان مبارزه  شما زنان و جوانان آگاه و انقلابی تاکنون دست آوردهای بی بازگشتی به همراه داشته است. رژیم  با به صف کردن مزدوران درمانده خود آخرین تلاشهای اش
ادامه مطلب ...
Translate »