اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

زندانیان سیاسی

تداوم مبارزه و مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ضروریست

کارگران وزحمتکشان ! ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور! ما درفراخوان  هفتم تیرماه  برای مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی ، هشداردادیم که طبق  اطلاعات موثق "رژیم علاوه
ادامه مطلب ...

درباره خطرتکرار اعدامهای دسته جمعی

با اعدام بیست نفراز زندانیان اهل سنت کرد درصبح دوازدهم مرداد ماه  موج تازه ای از اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی آغاز شده  و همچنان ادامه دارد. سحرگاه روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1395، …
ادامه مطلب ...
Translate »