اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

روز زن

8 مارس امسال با شعار نه به جنگ امپریالیستی و نه به تبعیض و نابرابری – زنده باد آزادی و زنده…

فرا رسیدن هشتم مارس روزجهانی زن را به همه زنان و مردانی که در راه رهائی از ستم و استثمار و تبعیضات جنسی وجنیستی مبارزه می­کنند، شادباش می­گوئیم. هشتم مارس امسال مصادف است با جنگ در…
ادامه مطلب ...
Translate »