مرور برچسب

راه سرخ

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور شماره پنج ـ شهریور ماه ۱۳۹۹

نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و
ادامه مطلب ...

تشکیل جبهه انقلابی یک ضرورت اجتناب ناپذیر

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۴ نکته ای که همواره تکرار شده و باید تکرار شود این است که در بحران عمیق و لاعلاجی که اینک  رژیم جانی جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است و قریب به
ادامه مطلب ...

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور .دوره دوم شماره ۳ تیرماه ۱۳۹۹

  نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی
ادامه مطلب ...
Translate »