اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

در کوبا چه خبر است؟

در کوبا چه خبر است؟                         

  بعد ازظهر یکشنبه 11 جولای در یکی از محلات هاوانا به نام سان آتونیو لوس بانیو، تظاهرات اعتراض آمیزی بخاطر شرایط اقتصادی سختی که بخصوص از طی یکسال ونیم اخیر در کوبا شکل گرفته است، صورت
ادامه مطلب ...
Translate »