اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

جامائیکا

تظاهرات اعتراضی در جامائیکا در جریان دیدار زوج سلطنتی بریتانیا

«روزهایی که ما برای اشراف فرش قرمز پهن می کردیم به پایان رسیده ، سلطنت بریتانیا باید تاوان جنایات انجام شده را بپردازد.» در جریان بازدید «شاهزاده ویلیام و دوشس کاترین کمبریج » از…
ادامه مطلب ...
Translate »