اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

بولیواری

تدارک جنگ بر علیه ونزوئلا از طرف امپریالیسم امریکا و همپیمانان آن !

سال 99/1998 میلادی درپی اعتراضات وسیع مردمی بر علیه حکومت الیگارشی دیکتاتوری و نظامی دولت ونزوئلا ، انتخابات آزادی در این کشور انجام گرفت و هوگو چاوز بعنوان رئیس جمهور به حکومت رسید.…
ادامه مطلب ...
Translate »