اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

بلوچستان

بسیاری از کودکان در شهرستان فنوج چندین برابر میزان طبیعی عفونت در بدن دارند.

شهرستان فنوج در جنوب غرب استان سیستان و بلوچستان، یکی از محروم ترین مناطق ایران است، جایی که در اکثرروستاهایش، شهروندان دسترسی به توالت و حمام ندارند و از حق داشتن آب شرب بهداشتی نیز
ادامه مطلب ...

تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف “چپ”!

"حسن جداری" شوونیست به کسی می گویند که ملت خود را بر دیگرملت ها ترجیح داده، به چشم  حقارت به ملتهای غیر خودی نگاه میکند. درایران، نظریات شوونیستی و برتری طلبی  نژادی و زبانی به مدت…
ادامه مطلب ...