اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

ایران

درباره خطرتکرار اعدامهای دسته جمعی

با اعدام بیست نفراز زندانیان اهل سنت کرد درصبح دوازدهم مرداد ماه  موج تازه ای از اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی آغاز شده  و همچنان ادامه دارد. سحرگاه روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1395، …
ادامه مطلب ...
Translate »